Volg ons via 

Privacybeleid

Dit is het privacy‐beleid van de website www.copdvzw.be beheerd door de Patiëntenvereniging COPD vzw, Eendrachtstraat 56 te 1050 Brussel.

Zodra we zouden overschakelen op betalend lidmaatschap brengen we onze leden op de hoogte. Op dat moment wordt het lidmaatschap jaarlijks te vernieuwen door de leden en zal het dus niet meer stilzwijgend verlengd worden. 

Nieuwsbrieven worden per mail verstuurd. Deze zijn kosteloos. Indien u de nieuwsbrieven per post wenst te ontvangen, vragen we u een bijdrage van 20 euro per jaar voor de portonkosten. Dit bedrag kan betaald worden op rek nummer BE 50 9734 3211 4018 BIC ARSPBE22.

Wij accepteren als VZW ook giften. 5, 10 of 15 euro, éénmalig of maandelijks, elk bedrag helpt ons verder. Meer informatie vindt u in de rubriek donaties.

TOEPASSING

De patiëntenvereniging COPDvzw verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordering EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 aangaande de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

VERANTWOORDELIJKHEID BELEID EN VERWERKING

De patiëntenvereniging COPD vzw is verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging van de persoonsgegevens die u ons levert via handgeschreven inschrijvingsformulier of via email naar info@copdvzw.be.  

DOEL BIJ HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

De patiëntenvereniging COPDvzw gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor de standaard werking van de vzw en om diensten te verlenen, uw vragen te beantwoorden en om u op de hoogte te houden.

 • Wanneer u zich inschrijft als lid wordt u via e‐mail of op uw persoonlijk verzoek per post een nieuwsbrief toegestuurd . Uw aanmelding is dan gebaseerd op een ongedwongen toestemming. Wij houden uw toestemming bij in onze databanken. U heeft steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven op onze nieuwsbrief en  mailingslijst via de daartoe bestemde link info@copdvzw.be . Uitschrijven brengt niet automatisch met zich mee dat uw gegevens worden verwijderd uit onze database.  
 • Als u een brochure of ander medium (o.a. wetenschappelijk artikel, powerpointpresentatie …) aanvraagt, verwerken wij eveneens uw persoonlijke gegevens om zo op een gepaste manier aan uw vraag te voldoen.  
 • Als lid van onze vereniging gebruiken  wij uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van acties, projecten, evenementen, nieuws etc. De gegevens die we daarvoor gebruiken zijn de gegevens zoals u die als lid aan ons bezorgd heeft waaronder uw naam, adres, e‐mailadres, telefoon‐ of gsm‐nummer. Deze gegevens worden verwerkt naargelang de toepassing, op grond van uw toestemming. Tijdens activiteiten worden er foto’s genomen die voor publicatie kunnen gebruikt worden. Indien u dat niet wenst, gelieve ons dan te verwittigen.
 • Neemt u als sympathisant deel aan onze activiteiten, dan nemen we uw gegevens  op in een beveiligde deelnemerslijst en verwijderen we deze gegevens zo snel mogelijk na de activiteit.
 • Om vragen te beantwoorden en om informatie aan te bieden. Indien u ons een vraag stelt – telefonisch of per e‐mail – gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden. De relevante gegevens die we hiervoor kunnen gebruiken zijn o.a. naam, functie, e‐mailadres, bedrijfsnaam, telefoon‐ of ges‐nummer. Deze gegevens worden verwerkt naargelang de toepassing, op grond van uw toestemming.
 • Uw persoonsgegevens worden gebruikt om onze website technisch en functioneel te beheren, te personaliseren en het gebruiksgemak te optimaliseren en te beschermen tegen onder meer hacking en cyberaanvallen.

TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Geen enkele derde heeft toegang tot uw persoonsgegevens, en evenmin geven wij uw persoonsgegevens door, tenzij dat specifiek vereist is bij wet.

BEWAARTERMIJN

De patiëntenvereniging COPDvzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Als u ons op de hoogte stelt dat u niet langer informatie wenst te ontvangen, verwijderen wij uw gegevens.

WAT ZIJN UW RECHTEN

Uw rechten als betrokkene zijn:

 • Recht op inzage en kopie
 • Recht op aanpassing van de gegevens
 • Recht op verwijdering van gegevens (recht op vergetelheid)
 • Recht op dataoverzicht
 • Recht op bezwaar
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op intrekking van de toestemming (als die gegeven werd)  

GEBRUIK VAN COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen als u een website bezoekt. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt maar ook door servers van derde partijen. Cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te vergemakkelijken. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie uit cookies worden herleid.

Waarvoor gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt de cookies

 • om inzicht te krijgen van het verkeer op de website. Deze gegevens zijn anoniem en ze worden enkel gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.
 • om inloggegevens op te slaan zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.
 • om misbruik van de website en diensten op te sporen.

Welke cookies gebruiken wij?

 • Tijdelijke cookies: worden alleen tijdelijk opgeslagen in jouw browser of applicatie.   Zodra je de browser of applicatie sluit en verlaat, worden die cookies gewist.
 • Permanente cookies: deze blijven op je apparaat staan ook als je je browser of applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk je te herinneren tijdens latere bezoeken van de website of applicatie.
 • Derdepartijcookies: door de manier waarop internet en website werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst.

Hoe kunt u het gebruik van cookies weigeren of beheren?

Indien u dat wenst, kunt u cookies blokkeren via uw browserinstellingen. Ook de al geïnstalleerde cookies van uw computer kunt u op elk moment verwijderen. Ga hiervoor naar www.youronlinechoices.eu of www.aboutcookies.org .

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Patiëntenvereniging COPDvzw is begaan met uw privacy en neemt de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Dat doen we o.a. door technische, organisatorische en ICT‐maatregelen waaronder firewalls en beveiligde servers.

VRAGEN OF OPMERKINGEN

In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, neem dan contact op met ons via info@copdvzw.be of schriftelijk naar Patiëntenvereniging COPDvzw, Eendrachtstraat 56 te 1050 Brussel. Indien u nog steeds vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandeld, neemt u dan contact op met de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel

tel: 0032/2 274 48 00 of commission@privacycommission.be